Spring til indhold

11.06.2024 kl 19.00 på KunstSmedjen
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 🗓 🗺

Kære medlem
Det er med stor fornøjelse at vi hermed indkalder til Rytmisk Musikforening Steps Aheads
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 11. JUNI 2024, kl. 19.00 i KUNSTSMEDJEN – Bagtæppet 8, 4000 Roskilde
Vi byder på en forfriskning ☺

Dagsordenen ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af stemmetællere
4) Beretning
5) Regnskab
6) Fastlæggelse af kontingent
7) Indkomne forslag
8) Valg
Ordinære bestyrelsesmedlemmer Susanne Stilling Frederiksen og Per Karlsson
og kasserer Arne Kirt Hansen er på valg og genopstiller alle tre.
Valg af revisor
9) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi oplever i øjeblikket en generel tendens til reduktion i tilskuddet af offentlige kulturmidler. For at vores
forening skal kunne bestå med samme både kunstneriske og kvantitative niveau af koncerter og jam
sessions som hidtil, vil vi her fra bestyrelsens side opfordre jer, vores gode medlemmer, til enten at skrive
eller filme lidt om jeres oplevelser ved koncerter og jam sessions i KunstSmedjen, og også gerne om vores
samarbejde med Roskilde Festival Højskole, hvis I har været med til vores koncerter der, og sende det til os
på info@stepsahead.nu. Så vil vi bruge jeres udsagn i forbindelse med at søge kulturmidler til 2025.
På forhånd mange tak!

Vi har brug for dig til at hjælpe med det gode arbejde med at skabe fantastiske musikoplevelser.
Bestyrelsen arbejder med mange forskellige opgaver som løses både individuelt og sammen –
koncertafvikling, booking, regnskab og budgetlægning, fundraising, markedsføring, medlemspleje,
udvikling af samarbejder, mm. Kontakt os endelig, hvis du har lyst til at være med i fællesskabet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Rytmisk Musikforening Steps Ahead

Scheduled ical Google outlook Entré: FRI Jam sessions forår Jazz forår
Bagtæppet 8, 4000 Roskilde Map
da_DKDanish